Vad menas med karaktär av eleven?

"Eleven art" avser hur varje elev lär sig. Till exempel sker de flesta undervisningen genom föreläsningar, där läraren talar för att förmedla de viktiga punkterna. Men vissa elever är visuell inlärare. de måste se ett koncept för att förstå den. Fortfarande andra studenter lär sig bäst genom praktisk behandlig.

För att ge ett exempel, Tänk dig en person som aldrig har haft matte klasser och lärdes aldrig tal. Man kan säga "2 plus 2 är lika med 4", men för att förstå, personen måste veta vad "2" är. Små barn vanligtvis lära sig "2" när föräldrar påpekar att ett organ har 2 ögon, 2 öron, 2 händer, 2 fot. Så, för att undervisa begreppet "2", du kan visa en person 2 äpplen. För att lära räkna (2 + 2), skulle du först Visa 2 äpplen, sedan lägger du till 2 mer. För praktisk inlärare, skulle du ha person plocka upp och räkna 2 äpplen, sedan plocka upp och lägga till 2 mer äpplen och sedan räkna var och en för att se att det ger upp till summan av 4.

När lärare uppmärksam på vad eleven, och hur eleven bästa förstår, sedan kommer lektioner mycket lättare.