Vad menas med nettotillgångar?

Fråga:

Jag läste i en artikel:

"MSCI emerging markets index är på 14,1 Fachen av börsnoterade företagens vinster och 1,9 Fachen av nettotillgångar enligt data tjänster Bloomberg"

Vad är substansvärdet?


Svar:

Nettotillgångar = Summa tillgångar minus skulder.

Med aktiefonder är substansvärdet fondens tillgångar på den aktuella Inlösenvärde.