Vad menas med "resolution" i ljusmikroskop?

Vad menas med "resolution" i ljusmikroskop?

Resolutionen är hur tydligt målet är att du visar med ett Mikroskop. Du är begränsad av din upplösning när du inte kan få objektet du visar att fokusera.