Vad menas med vitt ljus?

Vad menas med vitt ljus?

Vitt ljus är den term som används för att täcka det normala synliga (för människor) spektrat, som omfattar de färger från rött till violett. När de kombineras i normala solljus se det mänskliga ögat inte separata färger, så ljuset kallas "vit".