Vad metrisk enhet du använder för att mäta ett fågelbad?

Vad metrisk enhet du använder för att mäta ett fågelbad?

Du skulle använda liter