Vad ordet är motsatsen till sällan med ett tyst brev i det?

Ordet är "ofta" motsatsen till "sällan". Bokstaven t i "ofta" är tyst.