Vad ordet betyder psykiskt friska eller ljud?

Sane : mentalt friska eller ljud.

Det kommer från det latinska ordet sanus, och kom i allmänt bruk omkring 1721. Samtidigt, det var också används för att beskriva en frisk kropp, men nu nästan uteslutande hänvisar till sinnet.