Vad ordet "Pension" i samband med lån?

Fråga:

Eigent är därför en obligation mycket väl en efterföljande pension pensionsåldern att förbättra? Vad ordet "Pension" i samband med lån?


Svar:

Obligationer eller obligationer är så kallade skuldförbindelser från förlaget, emittenten, ta ett lån på kapitalmarknaden. Kreditvillkor, så villkoren som till exempel räntan, termen eller återbetalning, definieras därmed. På fast ränta obligationer är ränta konstant under hela perioden. För flytande ränta obligationer anpassas det regelbundet i enlighet med villkoren. I slutet av mandatperioden återbetalas obligationer oftast 100%. Kan orsaka under benämna växlingarna, eftersom värdepapper om kursen respektive ränta situation överensstämmer med marknaden.

Obligationer handlas på börsen i procent (% anteckningar). Du köper inte en viss kvantitet av en obligation, men ett visst nominellt belopp och betalat sin kurs i procent.