Vad orsakar förstorade röda blodkroppar låg vit greve och låg platlets?

Aplastisk anemi kan orsaka onormalt förstorade röda blodkroppar, lågt antal vita blodkroppar och låga trombocyter. Standardbehandling för aplastisk anemi är vitamin b-12 injektioner.