Vad orsakar smärta och förstorade testiklar?

Vad orsakar smärta och förstorade testiklar?

Påssjuka kan orsaka smärtsamma och förstorade testiklar och jag är säker på att det finns andra möjliga orsaker. Ingen av dem kommer att "gå bort av sig själva" och alla kommer att vara lättare att behandla ju förr de är identifierade, så gå och se en läkare så snart som möjligt.