Vad orsakar smärta under höger arm grop?

Vad orsakar skytte smärta under höger arm grop