Vad orsakar syrebrist i person med kol?

Vad orsakar syrebrist i person med kol?

Syrebrist är där det finns låga syrehalter i tissures så därför detta måste vara på grund av syre i blodet på grund av dålig/bristande gasutbyte orsakas av kol