Vad producerar lymfocyter och monocyter och alla andra blodkroppar?

Benmärgen producerar lymfocyter och monocyter och alla andra blodkroppar.