Vad räntan skär för konsekvenser?

Fråga:

Vilka är de konsekvenser och konsekvenser, är att komma genom att sänka räntan på oss?


Svar:

Räntor för depositioner minskat, eftersom bankerna själva kan refinansiera ja ännu billigare på centralbanken.

Krediten räntorna faller något med avstånd och även nciht i samma belopp.

Så halv procent ger konsumenten i området av kredit (nästan) ingenting.

Detta är intressant mer i ekonomin, där beloppen är större.