Vad säger oss historien om skapande om världen?

Vad säger oss historien om skapande om världen?

En hel del men man måste läsa orden närmare för att se att detta inte är "original" skapandet men i själva verket en förnyelse i ansiktet av jorden (se Psalm 104:30) och den åter göra i den fysiska världen för regeringstiden av mannen. Universum var redan närvarande, bara inte allt korrekt justerad för mankindsna behov.

Det avslöjar skaparen, eller vad forskare kallar den första orsaken till Big Bang. Den beskriver det börjar med allt är "bra" tills syndafallet i trädgården. Idag, ett växande antal forskare - kemist och biolog - är överens om att livet kom från lera mallar (gjorde Adam från röd lera). 1900-talets fysik i princip beskriver i början av universum nästan i samma kosmologiska termer - utrymme, tid och fråga kom ur ingenting i en inre explosion av ljus som blev via enormt stora sannolikheter, helt gästvänliga till våra kolbaserade liv. Geolog och arkeolog mer så, säger att denna "Story of Creation" håller sig väl under moderna granskning.

Vetenskapen själv, termodynamik oföränderliga grundläggande lagar och biogenises, stödja detta konto i Bibeln. Så vi ser, avslöjar mer vetenskapen om våra början eller ursprung (vad Genesis betyder), mer i linje blir de med kontot Genesis. Harmony kommer äntligen men vi måste vara tålmodiga. Snart kan vi ha en gemensam redovisning av världen - Gud och människa.