Vad sjukförsäkringen måste välja, när man lever av det sparade / ränta endast?

Fråga:

Vilket pris försäkringskassa måste välja, när man lever av det sparade / ränta endast? Så också ingen ALG får II är jag eller ALG fortfarande oberoende.


Svar:

Hej

så långt är en rättslig eller en privat sjukförsäkring?

Enstaka eller gift? Om gift:; Är maken i en
rättsliga eller en privat sjukförsäkring?

Hälsning

RHW