Vad ska du smörja nasofaryngealt luftvägarna med innan du sätter in det?

Nasofaryngealt luftvägarna är en utrustning som används i hälso-och sjukvård för medvetslösa patienter. Luftvägarna bör smörjas med vattenbaserade smörjmedel före införseln.

Någon form av kirurgisk smörjmedel (som SurgiLube) fungerar. Inte har någon å? Använda patientens saliv.
Du ska smörja på utsidan av röret med en vattenlöslig gel att minska irritation i nasal passage och underlätta införandet.

De behöver inte smörjas det bara gör insättning lättare. Någon form av sterila smörjmedel fungerar. I nödfall använder du allt du kan - som vatten eller patientens saliv.