Vad skulle ha hänt om Abraham Lincoln hade väntat tills efter oss inbördeskriget att utfärda det Emancipationkungörelsen?

Vad skulle ha hänt om Abraham Lincoln hade väntat tills efter oss inbördeskriget att utfärda det Emancipationkungörelsen?

Tanken att det Emancipationkungörelsen förhindras att Storbritannien och Frankrike erkänna konfederationen innehar någon valuta. Speciellt med Storbritannien som fortsatt att leverera söder med vapen och bygga krigsfartyg för dem. När det gäller Frankrike, en av deras stora banker beviljat söder ett betydande lån och fortsatte att underminera USA med sina mexikanska ambitioner.