Vad skulle hända om stigande inflation med pensionsrättigheter?

Fråga:

Det skulle kanske över 10%, en kraftigt stigande inflation, antog vad som skulle hända med pensionsrättigheterna? Skulle lagstiftaren pensioner till inflation / delvis åtminstone) justera?


Svar:

Vad som hände eftersom, om inflationen till 10%?

  • Facken kräver lönejusteringar (med rätta). Händer också med några förklara g (var i 70-tal också).

  • Som pensionerna till de netto lönerna är länkade, stiga pensionerna så automatiskt.

  • Farliga wärn mycket hög inflationstakt i så även korta perioder. Eftersom pensionärer i en extrem situation vore för förseningarna "priser - löner rise - pensionerna stiga".