Vad skulle öka magnetfältet runt en spole?

Vad skulle öka magnetfältet runt en spole?

Styrkan i ett magnetfält produceras av en nuvarande redovisade tråd ökar proportionellt med strömmen genom tråden och det dör som avståndet från tråd minskar.

För att öka magnetfältet runt en spole du skulle antingen öka den nuvarande rinner igenom (genom att öka spänningen och/eller med en mindre resistiv wire), öka antalet lindningar eller vind spolen mer tätt (Hämta lindningarna närmare).

Den senare lösningen ökar inte den totala induktans produceras, men det gör spolen mer kompakt så flödet "läcker" mindre.