Vad som är bra mot marken Pokemon?

Vatten typ flyttas och gräs typ flyttas.

Elektriska drag har ingen effekt.

Flygande typer och Pokemon med levitate förmåga är bra eftersom marken-typ drag har ingen effekt mot dem.