Vad som kan orsaka svår smärta i övre vänster arm när du svänger till vänster och nå bakom?

Detta låter som ett tillstånd som kallas frusen skuldra.
Det är en inflammation i slemhinnan i Axelleden, och orsakar smärta och begränsad rörlighet i leden. Utan smärta vanligtvis armen kan inte höjas rakt ovanför huvudet, eller långt upp ryggen, till exempel för att fästa en bysthållare.
Det är okänt orsakssamband, men många drabbade rapporterar en liten olycka eller stam några veckor före insjuknandet. Det är self-limitting (dvs det går bort av sig själv) men kan ta upp till 2 år att gå. Det är mycket ovanligt för att det ska komma tillbaka i samma gemensamma, även om den ger ingen immunitet mot varje annan skarv i kroppen!
En läkare bör konsulteras och kommer att ge en diagnos baserad på utbudet av rörelse möjligt innan smärta uppstår och den exakta platsen för smärtan. Om det verkligen är frusen är skuldra behandling oftast av Ibuprofen och varma och kalla förpackningar, följt av sjukgymnastik att återställa rörligheten. Steroid injektioner direkt i gemensamt att lindra svår smärta är obehagligt men mycket effektiva i att ta bort smärtan helt. I mitt fall efter två sådana injektioner med mellanrum på en månad smärtan återkomma inte och rörelsen var återställd nästan omedelbart.
I sällsynta fall blir slemhinnan i gemensamt permanent skadad. Smärtan försvinner men rörelsen är fortfarande begränsad och kirurgi kan rekommenderas att bryta sammanväxningar och återställa rörligheten.