Vad som menas med enlightment begreppet naturliga rättigheter?

Upplysningen begreppet naturliga rättigheter var att alla människor är födda med omistliga rättigheter som ingen regering kan ta bort. En av de viktigaste rättigheterna var yttrandefrihet och föreningen.