Vad står abbrviation N B för i ett affärsbrev?

NB är en Latin och italienska förkortning för Nota Bene betyder Observera väl. Det utfärdas i singular imperativ påminna läsaren att uppmärksamma ämnet i hand