Vad står de '' MS'' för i fartygets namn?

Vad står de '' MS'' för i fartygets namn?

Motoriska shipen (nautiska fartyget beteckningen, också se SS för Ångaship)