Vad står dot com för i en webbadress?

"Pricken" är bara en seperator så vet datorn där namnet på webbplatsen slutar. "com" står för kommersiella och det finns många fler tillägg för olika typer av webbplatser. .net är för nätverk, .gov är regeringen köra webbplatser, .org är för en organisation som en välgörenhetsorganisation, .edu är för en anläggning för utbildning. Det finns många fler. Dessa förlängning tjänar till att ge några struktur och kategorisera internet till en liten grad
---ty för berättade