Vad står OS för i volleyboll positioner?

Vad står OS för i volleyboll positioner?

OS står för utanför torped som kallas även för vänster sida torped. Detta är vanligtvis din mest konsekventa torped och oftast torped är högerhänta.