Vad står Vegas för i Las Vegas?

Vad står Vegas för i Las Vegas?

Som med översättningar är normalt mer än en möjlighet. De vanligaste är bördiga (slätten), ängarna och fälten.