Vad symfoni var ursprungligen tillägnad Napoleon?

Eroica, Symfoni #3. På tiden av dess premiär var det den längsta symfoni som någonsin skrivits.