Vad sysselsättningen William Blake träna för?

Vad sysselsättningen William Blake träna för?

London poeten William Blakes far var en åter, det betyder en strumpor och sockor maker och de var fattiga. Vi kan gissa vad han var tränad för sysselsättning. Han fick ingen skolgång. Hans mor lärde honom att läsa och skriva. Men hans far uppmuntrade sina konstnärliga talanger och han växte upp som en mycket bra målare. Till denna mystiska visionär hade varje objekt i den här världen menande. När han tog att skriva dikter, han var mycket annorlunda från andra poetsna av 1700-talet men det fanns endast ett fåtal att läsa hans dikter. Men har man en berömda kommentar i den litterära världen sedan: "Donne är ute, Blake är i". William Blake anses vara en av de största påverkan på modern poesi.