Vad tävlingar var James Earl Ray?

Vad tävlingar var James Earl Ray?

vit