Vad tillät högsta domstolen Plessy v Ferguson?

Jim Crow lagarna, som involverade segregation och andra kränkningar av afro-amerikaner medborgerliga rättigheter.