Vad tror judendomen kristendomen och Islam på?

I verkligheten, faktiskt finns det ingen likhet bäst beskriva de judisk-kristna uppfattningar av Gud till muslimska islamiska tron.

Judendomen och kristendomen har gamla testamentet gemensamt. Islam anser både OT och NT vara delvis skadad i överföringen medan Koranen anses av muslimer vara den slutgiltiga och ofelbara uppenbarelsen av Guds vilja.

Om muslimer tror på Gud som de kallar Allah, Islam lär att Gud är allsmäktig, suverän och ogripbara medan judendomen och kristendomen båda undervisar Guds skapare att avslöjas som barmhärtig, medkännande och fattbar (se Jeremia 9:24 och Johannes 17:3).

Kristna texten lär Gud i gamla testamentet var ordet och det var han som Abraham och andra patriarkerna och profeterna tillbad. Islam lär ordet, aka Jesus "som en av kanske 124,000 budbärare av profeterna Allah har sänt och är en av 25 som anges i Koranen - men han är inte Frälsaren" (Marvin Olasky, "Islam vs Liberty," World, September 10, 2011).

Alla, finns det fler skillnader och konflikter mellan de judisk-kristna texterna och muslimska texten, samt de Koranic konflikterna med sekulära historia.