Vad tycker du om den grundläggande inkomsten?

Fråga:

Jag har att skriva bara ett jobb till ovillkorlig grundinkomst. Vad tror du? Där ser du Pro och lurar? Var finns fallgropar i finansieringen? Vilka etiska problem är det mycket (incitament problem,...)?


Svar:

Ovärdiga. Därav frågan enligt KMK - och FF politik påståenden.