Vad tycker du om investering strategi/tilldelningen?

Fråga:

Salutti tillsammans

I flera dagar jag arbetar med långsiktiga investeringsstrategi (20 år +) för min förmögenhet. Vad tycker du om förslaget? Vänligen inte investeringsmål (aggressiv), men i fördelningen av förslaget kommenterade:

65% MSCI World (utvecklade länder) 15% MSCI World småbolag (industriella länder) 15% MSCI emerging marknader 5% MSCI emerging marknader småbolag

Tack för dina recensioner.


Svar:

Fokuserade på du satsa mer på USA: S ekonomi än om Europeiska. Och den amerikanska dollarn dominerar också innehållet.

På något sätt detta tyder på två grundläggande obalanser (eller du vill senare utvandra i USA?).