Vad tycker du om nya mäkleri regler?

Fråga:

Jag har läst att röd grön i en seger som reglerar mäkleri vill byta, som i framtiden som betalar den mäklare som har beställt honom. Inte säga mer, som när som helst, arrendatorn, om han accepterar lägenheten. Varför är nödvändigt här Marktwirtschaft-är så ingrep i det fria. Vad tycker du om idén att "reglera som"?


Svar:

Brist, som du beskriver är en marknadsekonomi. Det är en koppling som tyvärr fortfarande drivs. Politiken måste fastställa ekonomiska gränser och därmed att driva styrningen.

Därför är jag mycket nöjd med rättvisa lösningar och skrämda av orättvisa. Jag skulle göra dessa anmärkningar tyckte inte du på röd-grön set, utan snarare att sociala freden, som också i andra parters intressen.

Dessutom föreslår jag att politiken för att läsa att klaga på din fråga, jag men vill inte för vikten av frågan igen.