Vad tycker du om resor softball?

Jag tycker resor softball är fantastiska. Om du är in i det men eftersom det tar en hel del hårt arbete och medkänsla. Jag har spelat sedan jag var 9 och nu är jag 14. Min erfarenhet har varit mycket bra men det beror på vad du spelar för. Som du kan spela finns NSA ASA ISA... det massor.