Vad upprörd sepoys under det brittiska östliga Indien företaget härskar i Indien?

Vad upprörd sepoys under det brittiska östliga Indien företaget härskar i Indien?

De betalades mindre än brittiska soldater.
De var tvungna att tjänstgöra utomlands.
Gevärkassetter som förmodligen var smord i animaliskt fett infördes.