Vad utesluter tyranner av?

Enligt Wikipedia definition av tyrannen:
"Platon och Aristoteles definiera en tyrann som, 'en som regler utan lag, ser till sin egen fördel snarare än som hans betvingar, och använder extrema och grym taktik--mot sitt eget folk liksom andra'." En annan vy: Tyranner utsågs oftast gemensamma samtycke att ersätta aristokrater som utnyttjade de lägre klasserna, och få lite kapital och rättvisa till stadsstaten... Problemet var att de fördrivna aristokraterna försökte utrota tyrann, och han behövde en livvakt för skydd. För att få pengar att betala dem, han var tvungen att ta ut skatt som alienerade människor de skydda. Detta ledde till nedfall av tyrannen, öppnar vägen för återlämnande av aristokrater. Detta komplicerades ytterligare av uppkomsten av demokrati, som själv blev degraderad och monarker re-bönfalla till scenen. Så det var en cykel av kings aristokrater/oligarkerna - tyranner - kom demokrati och runda igen fram till ankomsten av Makedonien kungar igen, då romerska kejsare när Rom tog över.