Vad väger mer - en gallon vatten eller en gallon mjölk?

Vid 20 ° c eller 293 K eller 68 av är tätheterna av vatten och obehandlad mjölk 0.998 och 1.03 g/cm3. Tätheten av obehandlad mjölk är något mer än vatten, kommer att 1 gallon mjölk väga drygt 1 gallon vatten. Men för praktiska ändamål, kan det anses att båda kommer att ha samma vikt (som täthet är nästan samma).