Vad var andra rikets ställning på sionismen?

Helt enkelt för tydlighetens skull var det andra riket det tyska riket 1871-1919 (inte Hitlers tredje rike från 1933-1945).

Stöd av sionisterna för orsaken till centralmakterna skulle innebära en hel del som en åtgärd för kriget. Helt naturligt judiska sympatier till en stor grad mot ryska, och därför för centralmakterna. Ingen allierad med Ryssland, i själva verket kunde fly dela det omedelbara och oundvikligt straffet för långt och vilde rysk förföljelse av den judiska rasen. Dessutom uppmanade den tyska generalstaben, med sina breda syn på möjligheter, i början av 1916, fördelarna med lovande judisk restaurering till Palestina under ett arrangemang mellan sionister och Turkiet, backas upp av en tysk garanti. De praktiska svårigheterna var betydande; ämnet var kanske farliga tyska förbindelser med Turkiet. och den tyska regeringen agerat försiktigt. Men systemet var ingalunda avvisas eller ens på hyllan, och när som helst kan allierade har förekommits erbjuda denna högsta bud. I September 1917, var faktiskt den tyska regeringen gör allvarliga ansträngningar för att fånga den sionistiska rörelsen.