Vad var Arthur Miller resonerar för att skriva en handelsresandes död?

Arthur Millers anledningen för att skriva "Död av en handelsresandes" är inte känd.