Vad var den första låten som sänds på radion?

Jag tror att den första låten att sändas i radio var faktiskt Christmas Carol, "O ' Helig natt." Det sändes i året 1906 av en professor vid namn Reginald Fessenden (1866-1931). Sändningen gjordes från hans Brant Rock, Massachusetts station till fartyg till havs på 24 December 1906, med hjälp av hans fru Helen, hans sekreterare Miss Bent och hans medarbetare Mr. Stein.