Vad var den främsta anledningen att Hausa inte utvecklades ett imperium?

Hausa hindrades från att göra ett imperium eftersom det skulle vara konstant slagsmål med andra stadsstater.