Vad var den krigsfartyg som skulle användas som vedergällning mot unionens styrkor?

Vad var den krigsfartyg som skulle användas som vedergällning mot unionens styrkor?

Merrimack, även känd som Virginia, var det första pansarklädda krigsfartyget. Den skapades av konfederationen 1862 för att vidta motåtgärder mot unionens flottan blockad av söderns hamnar.