Vad var den mest populära sporten i 1960-talet?

Vad var den mest populära sporten i 1960-talet?

I USA var den mest populära sporten i 1960-talet baseball.

Självklart, svaret skulle vara olika för varje land. men det skulle göra svaret ogenomförbart att försöka lista varje och skapa en stor många missnöjda 'olika' människor!