Vad var det huvudsakliga jagar av den första Thanksgiving middagen?

Vad var det huvudsakliga jagar av den första Thanksgiving middagen?

Vilt och fågel serverades under det huvudsakliga jagar av den första Thanksgiving middagen. Tid har generellt tenderade att vara fiende till den kompletta inspelningen av viktiga händelser. Sådan var sant poster från de första åren av Pilgrim bosättningen i framtiden statligt av Massachusetts. Men utbudet av Huvudrätten var registreras och bevaras för eftervärlden kunskap.