Vad var det huvudsakliga syftet med de federalistiska papperna?

att ratificera konstitutionen och göra den nya nationen en bättre plats.