Vad var det huvudsakliga syftet med de svarta koderna?

Huvudsyftet med de svarta koderna var att återfå makten över svartarna och använda lagen för att göra detta.