Vad var det sista slaget som unionens allmänna Burnside var över?

Burnsides svår förlust i slaget vid Fredericksburg fick honom att kosta honom sitt ledarskap i unionen krafter.
FÖRBÄTTRING
Den sista striden utkämpas av General Burnside fältet befälhavare var att i Knoxville, där den 29 November 1863 besegrade han den belägra konfedererade armén under James Longstreet, som retirerat nordost till vinterkvarter i Greenville.
Han befallde sedan IX kåren under direkt ledning av bidrag under kampanjen landvägen och belägringen av Petersburg. Efter det tunga bakslaget "av kratern" av den 30 juli 1864, avgick han från armén.